Apróbase o decreto sobre Titularidade Compartida nas explotacións agrarias