A FAO difunde o modelo de xestión do Banco de Terras de Galicia para aplicar noutras zonas de Europa