A Galicia de mediados de século terá solos menos produtivos e mellor viticultura