O hábito de ler empeza ao nacer

Programa: 
Preescolar na casa