Sae do prelo “Periferia”, premio Xerais de Novela

Programa: 
Brasil

A novela sitúanos nunha favela de Sao Paulo cunha historia na que se mestura o amor, o narcotráfico e a violencia. Segundo a súa autora, só mudando un pouco os ingredientes, o relato sería extrapolable a calquera outra “periferia” do mundo. “A obra fala da xente que na actualidade está vivindo en guetos” explicou Iolanda Zúñiga en Radiofusiòn.

Perifeira é unha novela polifónica con constantes referencias á cultura popular, á cultura de masas, á música, aos medios, á publicidade, ao cine ou ao fútbol. A xuízo do xurado, a obra “constitúe unha achega necesaria á renovación da narrativa galega a través dunha concepción potente e nítida de cal debe ser unha forma de narrar para o tempo actual. Un relato compacto, tamén mesto, extenso e verdadeiramente fascinante, cun enorme poder de sedución”.