Sensibilizar e formar contra o sexismo

Programa: 
Onda Rural

Igualmente quérese dar a coñecer a lexislación que esixe a erradicación da publicidade sexista. As mesmas recomendacións insisten en perseguir a vulneración da lei nas mensaxes publicitarias que non respecten a igualdade entre homes e mulleres ou agridan a dignidade das persoas. Tamén se promove unha actitude crítica da cidadanía con respeito a este tipo de mensaxes discriminatorios