A Fenestra do mércores 26 de setembro de 2018

Programa: 
Vilanova
Participantes de Fene na Carreira da Muller da Coruña. 2018

Precisamos mudar de hábitos, segundo José Barcia.