Higher Street 1114

Programa: 
Higher Street

Programa 1114 de Higher Street, no que celebramos os 120 anos do nacemento de Duke Ellington con dúas das súas "suites"

[Duke Ellington - Latin American Suite]
[Duke Ellington - Afro Eurasian Suite]