O deporte educa en valores

Programa: 
Vilanova
Participantes de Fene na Carreira da Muller da Coruña. 2018

A longametraxe protagonizada por Javier Gutiérrez ensinanos o valor do deporte xenuino.