Para a investigación da biopsia líquida

Programa: 
Vilanova
Participantes de Fene na Carreira da Muller da Coruña. 2018

Trátase de persoas enfermas oncolóxicas da comarca que suman esforzos desde hai anos para recadar fondos para diferentes proxectos de investigación. Este grupo de voluntarias, que decidiu enfrontarse ao cancro de forma natural pero loitando con todas as armas ao seu alcance, acordaron sumarse á campaña lanzada por Oncomet para a investigación da biopsia líquida.