Restricións no uso dos móbiles

Programa: 
Vilanova
Participantes de Fene na Carreira da Muller da Coruña. 2018

No espazo Vilanova desta semana fala do denominado adestramento invisible.