A xeración máis estresada

Programa: 
Vilanova
Participantes de Fene na Carreira da Muller da Coruña. 2018

Segundo unha enquisa da Asociación Americana de Psicoloxia, os niveis de estrés dos máis novos alcanzan 5,4 nunha escala de 10. No resto das xeracións ese nivel situase nos 4,9.

Representantes
José Barcia tamén falou nesta xornada dos representantes dos futbolistas máis novos. O aumento no prezo dos xogadores xeneraliza a presencia de axentes nos torneos e competicións de deportistas en idades formativas.